Re: Re: Re: Re: Zlato a energie

Standa | 13.07.2016

Ale jistě že je stanovena člověkem. Je dána množstvím úsilí, jež je ten člověk ochoten na získání toho blýskavého kovu obětovat. Ta ochota je subjektuivní, ale vynaložené úsilí lze do jisté míry objektivně měřit.

Já si především myslím, že obě ty komodity jsou jako invariant z různých důvodů nevhodné. U zlata jsou nevýhodou jeho relativně malé zásoby ku potřebám měnového krytí, u elektřiny její praktická neskladovatelnost a velká sezónní a místní nestálost poměru k jiným komoditám.

Přidat nový příspěvek