Re: Re: produktivita práce

Standa | 13.07.2016

Produktivita práce podle mne není jev, ale číselná hodnota, vyjadřující poměr některých vybraných ukazatelů (typicky ale ne nutně vytvořené hodnoty a spotřebovaného času).
Jevem je ta práce sama.
Produktivita (pokud se upřesní její druh) je jednou z vlastností toho jevu.

Analogicky podle mne například není jevem rychlost, ale pohyb.
Rychlost je pak jednou z vlastností toho pohybu.

Přidat nový příspěvek