Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní příjem

Cico Ciciak | 13.07.2016

Áno, NZP je vlastne len nejaká ďalšia verejnosti/spoločnosti prospešná služba alebo výhoda pre občanov, sprostredkovaná štátom, ako napr. polícia, školstvo, príspevky na deti, invalidný dôchodok..., na ktorej sa väčšina danej spoločnosti dohodne, pretože ju berie za výhodnú, majúcu pre ňu prínos!

Přidat nový příspěvek