Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní příjem

Standa | 13.07.2016

Jak chápu přerozcělování, jsem už napsal. Je to odebrání nějakých prostředků nějakým lidem a jejich jiné rozdělení mezi jiné nebo tytéž lidi. Jestli se bere bohatým nebo chudým a jeslti se dává bohatým nebo chudým, není pro to, aby se jednalo o přerozdělení, podstatné.

AJk píšete, tak v současné době už nějaké formy přerozdělení fungují. Základní příjem znamená prostě jen jiný systém. Proto mne zajímá jejich porovnání - nejlépe na nějakém konkrétním příkladu.

Aby bylo jasno: já zatím nijak nehodnotím, jestli to je správné nebo špatné (podle mne je nějaká forma přerozdělení nutná a nevím , která to je) , ale snažím se zjistit, v čem se to budel lišit od stávajícího systému.

Konkrétně o jak velké části hodnot, jež někdo vytvoří, si rozhodne občan sám a jak velkou část za něj bude přerozdělovat ten systém. Pro představu by bylo dobré ukázat příklad takového nastavení třeba pro ČR.

Přidat nový příspěvek