Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní příjem

udo | 13.07.2016

a) ide o rovnosť nie inklúziu.
O inklúziu ide v prípade integračnej procedúry hierarchicky objektívne nižšej matrice matricou objemnejšou.

b1) v tomto konkrétnom prípade je konštanta samozrejme č.1.
Iné konštanty môžem napr. používať pri postupnostiach zmien (lineárnych, exponenciálnych,..) štatistických váh jednotlivých procesov a koprocesov na rozkývanie, alebo stabilizáciu interagujúceho systému, resp. pri jeho prevádzaní do iného, subjektívne, alebo objektívne vzhľadom na celkový a čiastkový cieľ (spolupráce/alebo agresie) vhodnejšieho režimu (samo)riadenia

b2) a c) ťažko tu zobraziť komplexnejšie matematické formy.
Pozrite si ale ľubovoľné VŠ skriptá pre vyššiu štatistiku, automatizáciu, či metrológiu apod. Tam je uvedený nástrojový aparát riešenia podobných úloh riadenia pomerne dobre vysvetlený

Přidat nový příspěvek