Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní příjem

Standa | 12.07.2016

Slovo "je" se někdy používá pro vyjádření rovnosti a jindy pro označení inkluze. Proto jsem se ptal, co tím myslíte.

Jak proporcionální je ten vektor? Zajímá mne, jakou konstantu proporcciality používáte. Asi bylo nejlepší, kdybyste to ukázal na nějakém příkladu s konkrétními číselnými hodnotami složek těch vektorů (pokud je příliš mnoho dimenzí, stačí samozřejmě jen hodnoty několika těch nejvýznamějších složek).

Podobně by mi pomohlo i konkrétní vyčíslení vektoru či vektorů popsaných body 1. a 2. - samozřejmě i s jednotkami, které složky těch vektorů mají.

Přidat nový příspěvek