Re: Základní příjem

Cico Ciciak | 12.07.2016

Po 1. my pripadáš ako naivný liberálne-ekonomický pravičák, libertarián, uctievajúci inštitút súkromného vlastníctva a jeho absolútnu nedotknuteľnosť, teda ako určitý typ extrémistu (psycho-trockistu)! Po 2. chyba je už v samotnom jadre tvojho uvažovania, pričom samozrejme platí opak, než je nepriamo vyjadrené v tvojich príspevkoch: Štát nie je náš nepriateľ! Štát to sme my ľudia, národ, alebo spoločnosť! Pričom platí: Každý národ má takú vládu...! Po 3. Ľudská spoločnosť by sa dala krásne prirovnať k mravcom a mravenisku, čím narážam na nevyhnutnosť spolupráce ľudí zabezpečujúcej prežitie a prosperitu celej spoločnosti! Ako už isto vieš, tak jednou z hlavných činností ľudského spoločenstva je od nepamäti aj prerozdeľovanie jej SPOLOČNE dosiahnutých plodov (výsledkov práce)! Spôsob tejto činnosti napr. v západnej kultúre doposiaľ vždy určovala len úzka hŕstka ľudí, menšina, "elita" s ohľadom na svoje egoistické záujmy, raziaca prísnu ideológiu nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva a výrobných prostriedkov, že spoločne dosiahnutý zisk všetkými zamestnancami fabriky patrí výlučne kapitalistovi, resp. vlastníkovi fabriky, ktorý ho (po zdanení) prakticky môže prerozdeľovať medzi "svojich" zamestnancov (v podstate moderných otrokov) ako sa mu zachce! V niektorých kmeňoch alebo občinách to boli zase žreci, ktorí vykonávali svoju konceptuálnu moc s ohľadom na záujmy väčšiny! Nie nadarmo sa hovorí, že: Vox populi, vox Dei! Zdá sa, že je to objektívny Zákon Tvorcu! A Tvorca sa nezvykne mýliť, ako sa hovorí! Takže nevidím dôvod, prečo by o prerozdeľovaní financií, alebo produktov a služieb v spoločnosti, štáte alebo národe v niektorých (hlavne strategických) oblastiach (cieľom by malo byť vždy dosiahnutie rovnovážneho stavu!), nemala rozhodovať práve väčšina (respektíve jej zvolení zástupci)! A väčšina = vlastne štát, ktorého charakter by mal byť v optimálnom prípade vždy len odrazom potrieb, želaní, cieľov alebo životných/filozofických postojov väčšiny, ktorá ho tvorí!

Přidat nový příspěvek