Re: V jednej veci nesúhlasím s Luxom a v tom, že Boh nemá do čoho oprieť.

Lux | 12.07.2016

Ahoj óRa(c)UlUm,

áno, Boh pomôže všetkým, ktorí o niečo lepšie chápu Život a okolnosti, do ktorých sa oni svojou exIstEnciou dostali a ako MoRa(l)Ne Rea(E)goVali..
Každý NáRod sa však skladá z množstva
inDiviDualít a výsledkom je to, čo sa zhmotní v ReAlite..

Boh je najväčší DiaLekTikos - s každým rozpráva Jazykom Životných okolností daného JeDionCa..
Každého tu na niečo poslal - predUrčil mu jeho MiSi-u - a na každom z nás záleží ako ju pochopí..a to sa premieta do KoLektiKos modulov danej SpoloCnosti alebo Necnosti.

Otázku chápania globálnych procesov a vzťahu k morálke konania jedincov (skupín, národov, subkultúr, kultúr...civilizácie) sa ti snažil vysvetliťaj udo (záver):

Dobrý úmysel zďaleka nestačí!!!!!!!!!
Ide o jednu z najstrašnejších lží,
propagovaných pseudonáboženstvami niektorými..

Ad Putin: škoda, že nevieš rusky, lebo by som ti mohol dať viacero linkov na články VP i iné, z ktorých je jasne vidieť, že problematiku ekonomiky neovláda, resp. musí dodržiavať určitú korporátnu disciplínu.

Napr. po prepuknutí krízy v r. 2008/09 ho VP skomentoval - preklad):
"Putin z krízy ihneď obvinil USA a krízu prirovnal k prírodným nešťastiam, ktoré nemožno predvídať a odvrátiť...☺
To je - ak nie vynútené klamstvo, z dôvodu nejakej elitárno-korporatívnej neslobody Putina, tak ešte jedno jasné vyjadrenie neadekvátnosti právnického vzdelania, vo vzťahu k problematike ekonomiky.."

Kvalita riadenia príslušnej OikoNomos sa dá sumárne vyjadriť veľmi jednoducho:
Vektor chyby riadenia = inflácia v danej ekonomike..

Pozri si niekde, ako si nedávno Putin "podiškuroval" s šéfkou Ruskej centrálnej banky Elvírou a ako "spapal" jej klamstvá..bez nejakých negatívnych komentárov (to má samozrejme viacero úrovní chápania), ale výsledok je jasný..

Pritom Putina vnímam zo všetkých marionetných svetových politikov veľmi vysoko, keď mnohí s ním nestačia držať vôbec "krok", ale Tvorí aj viacero chýb... a v podstate je jedno, či úmyselne alebo neúmyselne..
Přidat nový příspěvek