Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zlato a energie

Standa | 12.07.2016

Podle mne je na příkladech, jež jsem popsal, zhruba stejně absurdity, jako v celém tom elektroměnovém systému.

Produktivita ekonomiky podle mne závislá na spotřebě elektřiny jen částečně. Minimálně stejně důležitými faktory jsou podle mne míra inovací a schopnost dodávat věcem neenergetickkou přidanou hodnotu (zjednodušeně fortel).

K efektivitě ekonomiky: kterým faktorem ji měříte? Má Island 4x vyšší produktivitu ekonomiky než USA?

Přidat nový příspěvek