Re: problémy

Cico Ciciak | 12.07.2016

To je tak, keď si niekto poriadne nenaštuduje danú problematiku, a hneď sa vrhne do tliachania v diskusii (nie si náhodou ten tliachaj Sio?)! Zrejme nechápeš základnú myšlienku energo-štandardu a NZP! Tak ťa odkážem na nejaké články aspoň ohľadne toho energo-štandardu!

Podstata politiky a ekonomiky kreditno-finančného systému
--------------------------------
http://www.koncepcia.eu/podstata-politiky-a-ekonomiky/

Rozmluvy o živote 14 Vzdělávací TV, Michail Veličko Titulky CZ - O ekonomike, ekonomická bezpečnosť!
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=pZQXlB8tHms

K energetickému standardu přes zlatý
----------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/k-energetickemu-standardu-pres-zlaty/

Bezúročné peníze a rozvoj
---------------
http://leva-net.webnode.cz/products/bezurocne-penize-a-rozvoj/

Funkčné hospodárstvo spoločnosti - Tu diskutujú o tom, či majú peniaze uchovávať hodnotu alebo byť iba obeživom a že úrok a inflácia núti ľudí míňať peniaze
-----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/funkcne-hospodarstvo-spolocnost/Přidat nový příspěvek