Re: Re: problémy

Standa | 12.07.2016

Pořád je v tom spousta háčků:
1. Proč se má síla měny měřit v energii (kWh) a ne ve výkonu (kW)?
Podle mne vy druhá varianta byla mnohem vhodnější, protože abstrahuje od času. Ani síla kospodářství se neměří v jednotkách peněžního objemu (kč), ale v měrných jednotkách nezávislých na čase (třeba kč/rok)

2. Co je to "produktivní činnost"?
- Je produktivní činností třeba čerpání elektřiny na kopec v přečerpávací elektrárně?
- je produktivní činností topení?
- co rekuperace?
- je produktivní činností přenos energie (energetická soustava má ztráty)
- je produktivní činností výroba energie? (elektrárny spotřebují cca 5% procent své výroby na svůj provoz, těžba a doprava uhlí stojí řádově 10-30% energie, kterou to uhlí pak poskytne)
- proč se počítá jen elektřina a ne třeba i mechanická práce nebo teplo?


Přidat nový příspěvek