Základní příjem

Standa | 12.07.2016

Mohl by prosím někdo ze zastánců základního příjmu sdělit, kolik by ten základní příjem stál?
V současnosti stát odebírá lidem přibližně polovinu toho, co vytvoří a výsledek rozdělí. Největší položkou je důchod - neboli stalý příjem důchodců. Důchodci ale tvoří asi třetinu populace, dostávají necelou polovinu státem vybraných peněz. Pokud by se měl takový důchod vyplácet všem bez rozdílu, o kolik by se zvýšilo zdanění a kolik by za to poplatník dostal zpět na stálém příjmu?
Osobně mi připadá, že by to především znamenalo snížení svobody, protože stát by rozhodoval o mnoheme větším procentu lidmi vytvořených hodnot, než rozhoduje dnes.

Přidat nový příspěvek