Odkiaľ je ten obrázok?

petržlen | 12.07.2016

Myslím, že popísať by sa dal aj trochu zrozumiteľnejšie. Skúsim vyjsť zo zelenej zemegule s nápisom „LIDSTVO“. Nad ňou sú naznačené dve „KONCEPCE“, „MORÁLNÍ“ a „NEMORÁLNÍ“. Morálka je však „orkídlený pojem“, pod ktorým si každý predstavuje niečo iné (stačí pozrieť na wikipediu), preto ak nie je niekde nablízku dostatočne presne vymedzený, ľahko zvádza k nesprávnej predstave. Navrhujem nazvať prvú koncepciu („morálnu“) ľudskou v zmysle zachovania a rozvoja ľudstva (ľudského druhu) na tejto planéte. Druhú koncepciu („nemorálnu“) možno potom analogicky nazvať neľudskou, lebo podľa obsahu v jej bublinkách neberie ohľad na zachovanie a rozvoj ľudstva. „Nemorálna“ by sa dala alternatívne nazvať aj živelnou.

Vrchné bublinky nad vektormi cieľov mi tiež pripadajú trochu nejasné. „DEMOGRAFICKY“ podmienejé potreby by som v zmysle „ľudskej koncepcie“ nazval radšej altruistickými (nesebeckými), lebo aj v prípade jednotlivca fakticky zahŕňajú potreby (všetkých) ostatných ľudí – čo je dopriate mne, doprajem aj iným. „PARAZITICKY“ degradačné potreby by som nazval radšej egoistickými, lebo degradáciu spôsobujú aj iné ako vyslovene parazitické faktory – stačí napríklad nechať iného zomrieť od hladu, ak sa na jeho poli neurodilo dosť.

Čo na to poviete?

Přidat nový příspěvek