Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde je noosféra ?

Pe-tri | 21.06.2016

První dvě věty plně podepisuji. Ano, Pravda se nepoznává nýbrž zažívá - v psychice, protože jsme bytosti víc psychické než fyzické. Další úvahy, což oba víme, postrádají apriorní vymezení pojmů, na kterých bychom stavěli. Osobně chápu vědomí jako něco jiného než mysl, ale jak říkám, není to o pojmech, ale o funkčnostech - kauzalitě a algorytmice, obsahující i roli oné tzv. iluze (nesprávného, do bludů zavádějícího chápání).
Jinak na vědu v davo-elitářském prostředí nesázím. Je služkou elitářů a její relevantní výstupy IMHO nikdy nebudou použity ve prospěch lidstva. Je totiž velkou otázkou, zda veškerý vědecký pokrok není spíše involucí než evolucí, tj. do jaké míry ve skutečnosti se jedná o formu iluze. K adekvátnímu zodpovězení totiž chybí shoda na tom, čím (jakým parametrem, hodnotou, etalonem) budeme evoluci/involuci měřit, abychom objektivně zjistili zda roste či chátrá.
Vše dobré.
P.

Přidat nový příspěvek