Re: Re: Re: Hodina býka

Hox | 21.06.2016

Jefremov byl skutečně mimořádná osobnost. Nedávno jsem Hodinu býka četl a dělal si nějaké poznámky.

O současné fyzice:
"Jen si zkuste na okamžik představit, že objevovali stovky elementárních částic mikrosvěta a nevěděli ani, že to všechno jsou jen různé aspekty pohybu v různých rovinách anizotropní struktury prostoročasu."
- je to pravděpodobně skutečně tak, ty tzv. "elementární částice" které dnes nacházejí v cyklotronech při srážkách nejsou částice které ve hmotě jsou, ale částice (formace éteru, viz práce Acjukovského), které vznikají až při srážce.

"Dnes víme, že planety našeho typu nejsou žádnou zvláštností a vyskytují se zpravidla v každé hvězdné soustavě s několika oběžnicemi"

O současnosti, z perspektivy budoucnosti: "Celá tisíciletí jsme popírali, že kolem nás existuje rozumný život s vysokou kulturou, nebo jsme to považovali za Největší vzácnost."

Zde stoprocentní shoda: "Po dlouhém ekonomickém boji města definitivně postoupila své místo soustavě hvězdicových a spirálových osad, mezi nimiž byla roztroušena informační a výzkumná střediska, muzea i domy umění. Všechno dohromady tvořilo harmonickou síť, rozloženou v mírných subtropických zónách, které jsou k obývání nejvhodnější. Další záběry věnovaly pozornost zahradám při školách různých cyklů. Prostíraly se po liniích poledníků a poskytovaly dorůstajícímu pokolení různorodé životní podmínky."
- viz návrhy nových osídlení podle KSB: http://кмио.рф/wp-content/uploads/2015/06/%D0%9D%D0%98%D0%97.-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-13.06.15-300x164.jpg

"Vidím, že jsem s vámi zbytečně ztrácela čas," řekla Rodis nevybíravě, "když jste ještě nepochopil, že budoucnost může patřit všem, nebo nikomu."
- přesně totéž platí pro dnešek

Opět přesné hodnocení dneška:
"V každém případě i nejhorlivější přívrženci úniku od skutečnosti začali uvažovat střízlivě, když Pozemšťané věnovali první obrovské částky na vstup do kosmu, když pochopili nesmírnou obtížnost mimozemských letů a složitou problematiku při osidlování mezihvězdných prostorů i mrtvých planet sluneční soustavy. Tehdy se znovu obrátili k Zemi, a když si uvědomili, že musí být ještě dlouhý čas domovem pro pozemské lidstvo, vzpamatovali se a stačili ji ještě zachránit před zničením."

Přidat nový příspěvek