Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde je noosféra ?

Lux | 20.06.2016

Ad Hegel:
Spomenul som jeho defektné dualistické pojatie dialektiky - napr. Téza/Antitéza, "boj protikladov" ..., lebo ten "budhistický" link sa na neho odvolával..
Nič také v realite samozrejme neexistuje (pri hlbšom chápaní) - všetko v prírode sa deje podľa pravdepodobnostných charakteristík ( Vyššia Miera pracuje s určitými pravdepodobnosťami jednotlivých ciest formovania živej i "neživej" prírody - nikde v Prírode, či Vesmíre nijaké dokonalé tvary - formy nenájdeš - viď Normálne Gaussovo rozdelenie - podľa neho sú "rozdelení" napr. aj ľudia = len 1-2 % cvokov (psychopatov) a zbytok sú viac-menej dobrí ľudia, bez ohľadu na rasu, národ, relígiu atď.

Ad vedomie:
Máš pravdu, západná veda má na skúmanie tejto otázky, čo sa deje po smrti s vedomím, udelené tabu, ale sú alternatívni výskumníci, ktorý to vcelku (i keď mnohí z biblického pohľadu) dobre analyzovali.
ČeloVěk = jeho duša - žije večne, len mení formy existencie..
ČeloVěk = duch i bytost jest - nemožno oddeľovať MIM, ak chápeš.
Budhizmus si ducha (agregátne biopoľové štruktúry vytvárané myšlienkovou energiou ľudí) zamieňa za niečo transcendentné, pritom sa jedná o prírodné (torzné) polia, na ktoré je ešte súčasná meracia technika príliš hrubá (procesy v torzných poliach prebiehajú na subatomárnej úrovni a ak by nebolo uvalené tabu na určité informácie, tak by sa ovčania dozvedeli, že v CERN-e boli namerané rýchlosti komunikácie medzi elektrónmi rádovo vyššie ako je rýchlosť svetla - tým by však potopili Einsteinovu teóriu relativity, čo je v masonských kruhoch prísne zakázané..).
Atď. - miera chápania..

Ad noosféra a egregory:
Noosféra je termín pre súhrn všetkých biopolí (vytvárajú ich aj zvieratá) a egregory sú termín z okultizmu a predstavujú agregátne biopolia vytvárané myšlienkovou (eMociálnou) energiou ľudí a majú všetky známe vlnové charakteristiky - ich pociťovanie je dané len nemnohým jedincom (napr. duchovidci, rôzne média..), v budhizme nirvána, alebo mókša v hinduizme = napojenie podvedomia na príslušnú egregoriálnu algoritmiku a egregor sa "odmeňuje" prílivom energie...☺

Ad guru a veda:
Ja nemám žiadnych guru na rozdiel od niektorých relígii!
Veda sa v určitých fázach GHP odčlenila od relígii (globalisti to urobili zámerne) a tak materialistické poňatie vedy je samozrejme určitým defektom a tak, či onak budú musieť veda a relígia znovu splynúť do jedného celku = pochopenie MIM.

Nadradenosť:
Keby si ma poznal, tak o nejakej nadradenosti by si ani neuvažoval - ľudia sú dobrí, len sú v mnohom zámerne uvádzaní do omylov, často nevedomky rôznymi "autoriťami"..
A ľudia z Východu sú vcelku fajn, mnohých som počas života stretol a nemám k ním žiadnu väčšiu výhradu a o nejakej koloniálnej nadradenosti - tak to si ma asi s niekým pleteš (takéto hodnotenia dialógového partnera nie sú moc vhodnou metódou nachádzania zhodných frekvencií chápania - to do DiaLekTkos vôbec nepatrí..).

Ad predsudky a stereotypy:
Znova hodnotíš (skôr súdiš) podľa seba a svojich stereotypov rozpoznávania Pravdy a lží a pritom máš pred sebou ešte toľko vecí, procesov, dejov na prehodnocovanie - ber to ako výzvu k hlbšiemu samoštúdiu a nie nejakú výtku.

Ad nadradenosť:
To tvoje vyjadrenie je v rozpore s bežným elementárnym diskusným etickým kódexom, o budhistickom ani nehovoriac..

Kultúra myslenia..

Prajem ti tiež všetko dobré a skús niektoré veci začať prehodnocovať, keď budeš mať pocit, že nie všetko čo sa navonok javí ako Dobro, tým v skutočnosti aj je..

To je téma v ktorej sa "utopili" aj mnohí onakvejší FiloSofia-sti, samozrejme nielen tí biblickí, ale takmer všetci v najrôznejších religióznych a "vedeckých" systémoch zasvätenia...☺

Přidat nový příspěvek