Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde je noosféra ?

Lux | 18.06.2016

Ahoj Lex(a),

uff, tebou popísané princípy, to je ešte oveľa horšie ako popieranie holohoaxu, doslova negovanie nosa medzi ušami..-))

Aj keď chápem budhistickú tradíciu, že operuje len s "ilúziou" života, ale keďže píšeš, že študuješ KSB a máš nejaké "západné" vzdelanie, tak som čakal trochu korekcií ilúzii budhizmu..

Bez pochopenia trojjednoty systému MIM (matéria-informácia-miera) nie je možný žiaden metodologický posun pri chápaní Jazyka Života a o dialektike Života už absolútne nemožno hovoriť.

Na Východe si poznal, žeby informácia nebol na nejakom materiálnom nosiči a nemalo to nejakú mieru (miery), či ?
Žeby si napr. bódhisattvovia prehrávali informáciu (hudbu) bez nejakého materiálneho nosiča, len tak v "nehmotnom" vedomí bez mozgu?
Vedomie teda nemá materiálnu podstatu (a podvedomie neexistuje)??
Uff..tak to je síla..

Dúfam, že ti je jasné, že šírenie ilúzii je dielo veľmi NEPRAVDIVÉ...a bežíš tak na Božom dopustení..

Ak budhistická "dialektika" operuje Hegelom a jeho defektným výkladom...tak skutočne nemám k tomu čo povedať (ale Hegel je vo svojej "filoSofii" blízko k východnému dualizmu, tak to vcelku chápem..).

Ty si myslíš, že západní vedci (i veda ako taká, ktorá má tiež mnoho zablúdení, ale v mnohom je dosť objektívna) sú totálni idioti?
Ono skonštruovať povedzme dnešné moderné lietadlo z desaťtisícov komponentov si vyžaduje skutočne poznanie mnohých objektívnych zákonov fungovania matérie..Už dlho sa na Západe hrajú vedci s matériou, zatiaľ čo budhisti ( i skoro celý Východ) sa hrajú s "duchom", "duchovnom" (agregátne noosférické biopolia) a nič prospešné v "hmotnej" oblasti pre ľudstvo nepriniesli, ale zato priniesli ilúzie - samsáry, osvietenia, nirvány ... ktorých podstatu drvivá väčšina absolútne nechápe.
Preto to aj na Východe (tam, kde dominujú najviac zvrátené religiózne systémy - hinduizmus, budhizmus a čiastočne i taoizmus) tak vyzerá, ako to vyzerá...Objektívne sa majú tak, ako si zaslúžia - pri svojej miere nechápania..

A ČeloVěk to je zodpovedajúca morálka, ale aj vysoká úroveň CHÁPANIA objektívnych procesov - čo asi od daného jedinca očakáva Boh v danej etape evolučného vývoja opičiaka..VÉDO-MOSTY..

Taktiež díky za diskusiu, aj keď sme sa k nejakému CommonNiké nedopracovali, v dôsledku diametrálne odlišnej miere chápania vecí medzi Nebom a Zemou.

Přidat nový příspěvek