Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde je noosféra ?

petržlen | 17.06.2016

Ďakujem, Lux, za odkaz – zaradil som si ho do fronty na preštudovanie. Ruštinu by som mohol zvládnuť, akurát neviem, kedy sa po to dostanem.

Vidím, že na vec pozeráme každý z iného uhla, navyše každý si všímame niečo iné, z čoho pri rôznosti pojmového aparáta ľahko vzniknú nedorozumenia. V tomto prípade to nie sú antagonizmy. Máš túto látku dobre naštudovanú, lepšie ako ja. Študujem pohľad z „vonkajšej matriošky“ (možno), ale nemám zatiaľ prebraté všetky podrobnosti a okrajové situácie, hoci dosť na to, aby som (takmer) nepochyboval.

Na pozemskú fázu samostatného vývinu jednotlivca nazerám v kontexte toho, čo jej predchádza (vývin v matrnici, vytvorenie hmotného tela), aj toho, čo nasleduje po opustení tohto tela.

Přidat nový příspěvek