Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde je noosféra ?

Pe-tri | 17.06.2016

ad. Vnášení nových témat do diskuse - má-li setba vzejít, musí být jednak připravena půda, druhak správné načasování. A do třetice - jak pravil Karel Čapek, potřebná zhusta bývá i dobrá vůle intelektuální v podobě vědomého úsilí vynakládaného na porozumění druhému...
ad. dobrý sluha - zlý pán ve vztahu k meditaci - možná se většina z nás tady shodneme na takové interpretaci pojmu meditace, kdy jednotlivec vědomě "ladí" své vědomí na jiné vjemy než ty z běžného 3D okolí/matrixu. Ladí své vědomí analogicky k ladění TV či radio stanic nebo k volbě www stránek, ze kterých zamýšlí čerpat poznatky. A v tomto smyslu jde o to, co, koho nebo kam se naladí, kdo se stane komunikačním partnerem, protože v meditaci jde na rozdíl od výše uvedených analogií o oboustranní spojení. Je potřeba být v tomto ladění trochu zkušený, aby jeden byl schopen verifikovat protipól a nenaletěl. Pro něj je meditace dobrý sluha. Když však erudice chybí, zhusta chybí kontrola nad navázaným spojením a to, se svými konselvencemi může stát pro meditujícího spíše život komplikující než směřující k umenšení problémů skrze zisk upřímných poznatků. Potom je takováto meditace spíše zlým pánem, kdy by bylo lepší počkat, než jeden k ní dozraje.
ad. můj zájem - jak víme, středobodem budhistického usilování je dobrat se příčin utrpení s cílem pomoci si od všudepřítomného trápení. Jak byste v této souvislosti formuloval úspěšnost budhistických meditací směrem k rozpoznání svévolně účinkující síly, v KSB zvané GP, coby jednoho z klíčových faktorů oné trvale všudepřítomné mizérie? Nestačí mi negativní vymezení - může za to nevědomost, žádostivost či karma (kým asi podněcované faktory), ale co nejobjektivnější vymezení pozitivní.
P.

Přidat nový příspěvek