Re: Re: Re: For Lux

Lux | 17.06.2016

Už je asi pozde, milý drozde...-))

Globalisti ( i miestne periférne elity) na zvrátení týchto kódov pracovali po tisícročia a dnes sme už niekde v chápaní inde..
I keď ikonografické písmo má nepochybne viac predností ako fonémické (hláskové), ale evolučný vývoj ľudstva nezvykne ísť na nižší závit evolučného "lievika".
Bežný Číňan, aby správne pochopil nejaký vedecký text, musí ovládať cca 15 000 ideogramov (hieroglyfov) a pri takej KSB cca 25 - 30 000, čo je už dosť sila.

Přidat nový příspěvek