Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde je noosféra ?

petržlen | 17.06.2016

Do troch rokov veku je možné základy ľudskej morálky a osobnosti najviac tak „zasiať“. Nakoľko sa uchytila, vyklíčila a vyrástla, ukáže sa naplno až vtedy, keď je človek uvedený do slobody rozhodovania spojenej s vlastnou zodpovednosťou. Je zrejmé, že ak sa „nesejú“ ľuské vlastnosti, ťažko také vyrastú, a ak je pník dubový, ťažko sa doňho štepí jabloň.

Netreba si zamieňať dojmy s pojmami. Nezriedka je veľký rozdiel medzi vonkajším správaním človeka a tým, aký je skutočne vo svojom vnútri. Pretvárka je dosť bežný jav. Zdatný pokrytec môže dlho vyzerať skoro ako Človek a jeho skutočná neľudská povaha sa prejaví iba v určitej situácii, ak taká nastane.

Súhlasím, že naša „kultúra“ je defektná. O zhubnom vplyve „úradného vzdelávania“ som sa presvedčil na vlastných deťoch, a to sme mali snahu aj priestor venovať sa im ďaleko viac ako sa naši rodičia voľakedy za socíka venovali nám.

Přidat nový příspěvek