Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde je noosféra ?

Lexa | 17.06.2016

Ahoj Luxi,
oceňuji, že na rozdíl od jiných se nedopouštíš osobních útoků a stále vedeš dialog konstruktivním způsobem.
Pokud jde o meditační praxi, rád bych věděl, jak velkou s tím máš osobní zkušenost a jak hluboké máš teoretické znalosti, abys mohl vynášet takovéhle schematické soudy. Protože meditačních praxí je mnoho druhů a cvičí se jimi různé věci. V nejvyšší formě jde o úplné vyhasnutí všech forem, takže na co se pak asi "napájíš"? To jsou tvé představy vyčtené z knih, ale ne osobní zkušenost. Moji praxi nemůžeš posuzovat a už vůbec ne takhle svrchu - nic o ní totiž nevíš. Co se "děje s fyziognomií" je irelevantní, protože jde o to, co se děje s vědomím. Takže nepochopení jádra problému. Mimochodem, pro intelektuály milující teorie a spekulace je tohle vůbec oříšek, protože to nemají za co chytit, takže zpravidla reagují odmítnutím, výsměchem a jinými neadekvátními způsoby.
Co píšeš dále, s tím v podstatě souhlasím, ano, lidé všelijak překroutí a zneužijí všecko možné - i KOB. Ale to neznamená, že původní nauky vznikly automaticky za tím účelem. Opět, už pokolikáté, tak soudíš podle Bible. Vůbec nepřipouštíš, že prostě některé vznikly jako výsledek úsilí po hlubším poznání pravdy. Jestli nějaká kultura upadla ve smyslu realizace nějakých idejí a zvrátila je v jejich opak, to nikterak nedegraduje hodnotu těch idejí jako takových. Pokud se tu najde psychopat, který úplně dezinterpretuje KOB a prosadí to ve společnosti, znamená to snad, že VP byl zlo a že vše co napsal je špatně?
Já bych opravdu ten rozbor Gándhího uvítal. A pořádně do hloubky.
Na to co mi doporučuješ se rád podívám, ale bude mi to chvíli trvat.
Dialog Subhútiho a Sáriputry je kompletně veden formou naváděcích otázek. Četls? Já ano.
Vědecký postoj se pokusím popsat - o tomto mám informace v takové a v takové míře, toto nedokážu posoudit, takže dohledám, nastuduji, provedu rešerši. Ověřuji každé tvrzení. Vracím se zpět a při zjištění nových oznatků koriguji předchozí závěry. Vše nechávám stále otevřené korekci. Řídím se intuicí. Analyzuji. Sbírám data a dávám je do souvislostí. Dávám si pozor na dogmata schematické šablony, projekci, egocentrismus, lpění na dosaženém, ideologizaci. Atd...
Já tě Luxi neškatulkuji, to bych třeba řekl že jsi psychický trockista nebo zombie (jak mě tady onálepkoval Hox). Posuzuješ-li věci, které jsi nestudoval, jsi to ty, komu chybí soudnost, to si uvědom! Já uznávám tvoji znalost KOB, ale divit se tomu, že buddhismus používal dialektiku - jak to pak člověče můžeš hodnotit? Je to tak objemná věda, že než ji vůbec nastuduješ, dojde ti, že je hloupé si na to dělat takovéhle názory a strkat to do škatulky "relígie." Ve své vulgární formě možná. Ve své nejvyšší formě - to snad ne...

Přidat nový příspěvek