Re: For Lux

Lux | 16.06.2016

Ahoj Um,

staroslovienska bukvica je oveľa zložitejšia ako dnešná abeceda (tí, ktorí "Slovanom doniesli písomnosť", teda biblické ikony Cyril a Metod, sa ju nedokázali naučiť pri svojom pobyte na Rusi...nízka reálna morálka "vierozvestcov").
Jedná sa skôr o obrázkové písmo (hieroglyfické) - kukni aj s nákresmi a vysvetlivkami vnímania kódov našimi predkami:
http://gramota.org/fr.bukov.html

Veles je jeden z najstarších bohov slovanského panteónu - boh dobytka, ochranca stád a pastierov, ale aj vládca podsvetia a mocný mág..-))

Veles sa najčastejšie symbolizoval, ako muž s hlavou býka alebo s tromi hlavami nad sebou a s rohmi. Pseudokresťanstvo v tejto symbolike videlo čerta a tak Velesovu sochu dal po "krstení Rusi" knieža Vladimír v roku 988 hodiť do rieky Počajny...-))

Takže ten symbol vyzerá ako nejaký novotvar, bohvie akého autora..

Přidat nový příspěvek