Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde je noosféra ?

Lux | 16.06.2016

Ahoj Lex(a),

netreba to chápať tak, že mám negatívny vzťah k nejakej relígii - snažím sa však o určitú objektivizáciu.

Mnohokrát v diskusiách bolo uvádzané, že všetky(!) dnešné tzv. náboženstvá sú zvrátené, mnohokrát do pravého opaku (tu patria aj rôzne školy budhizmu, ktoré s pôvodným učením Siddhárthu Gautama = Budhu, majú často málo spoločného - dogmatizácia akýchkoľvek kódov = slov má v lepšom prípade za následok, že je to prostriedok na "zombifikáciu" a v horšom prípade dochádza k zvráteniu zmyslu povedaného až do pravého opaku).
Ako iste vieš, tak ani Budha nič nenapísal a presne nie je známe ani v akom jazyku rozprával.
Aj on pochopil (ostatne ako aj Ježiš alebo Mohamed), že podstatu učenia nemožno ľuďom pre-Dať len cez obmedzené texty, ktoré by boli zostavené z povedaného, a to k nejakým udalostiam alebo k otázkam..

Dnes sa globálnym systémom podporujú všetky relígie, ktoré vyhovujú 2 základným podmienkam:
1) Sú hierarchické a zdogmatizované v podstate tlupo-elitárne (vyššie zasvätení v hierarchii vedia akože čo a ako a tí potom pasú nižšiu pastvu).
2) Sú v princípe ateistické (Boha v nich je hľadať márne). Z východných védických relígii je hinduizmus dokonca polyteistický, budhizmus hovorí o nejakom nepersonifikovanom Absolútne, Universe a pod.).

Kukni do TV koľko je dnes programov a filmov z prostredia védického Východu. Prečo?

Dialektickú metodiku poznania by som v Nálande skutočne nehľadal...ak si vôbec trochu prenikol do podstaty KSB..

Ľudský typ psychiky - ten sa musí vyFormovať do obdobia objavenia sa sexuálnych inštinktov a v dnešných TE kultúrach je "zázrak", ak sa taký jedinec objaví (má potom rôzne "nadprirodzené" schopnosti, aj vo vzťahu k budúcnosti..), netreba si však tento psychotyp (námestníka Boha na Zemi) zamieňať s elementárnou ľudskosťou, ktorá sa "učí" v prvých krokoch povedzme 8-dielnej cesty k "osvieteniu".
Vysvetľovať úprimné zablúdenia a zámernú defektnosť relígii, ktoré vznikli na védickej tradícii, by si vyžiadalo aj niekoľko desiatok stránok odborného textu, na čo teraz nemám čas. V mnohých prácach VP CCCP sú rozobraté základné defekty Véd (a na nich rozvinutých religióznych systémov) a ako psychopraktiky vplývajú na fyziológiu a psychiku veriacich až z nich vyformujú duchovných zombíkov. Ale to je skutočne na dlhé vysvetľovanie.

Kastový systém - je relikt bývalej globálnej civilizácie, ako aj mnohé informácie, ktoré "vplávali" do Véd z podvedomých úrovní preživších, zväčša podvedomých otrokov.

Vesmír je usporiadaný ako "matrioška" a hierarchicky nižšie procesy prebiehajú v objímajúcich procesoch vyššej úrovne, ktoré bývajú podporované z hierarchicky vyšších (viac pravdivých a spravodlivých) úrovni Vesmíru (egregory - až po Boha).
Skús si na základe toho sám zodpovedať, prečo budhizmus (Ašoka) na mnohých teritóriách vytlačil hinduizmus a ten sa dostal neskôr aj pod silný tlak islamu (muslimskej hordy ??...-))..).

A stav, v akom sa nachádza India dnes je výsledok (následok) jej "pravdivosti", keďže hmotná realita sa formuje najprv v algoritmike noosférických modulov a potom sa premieta do reality..

A KSB skutočne netreba dogmatizovať a formalizovať, to máš rEcht.

Přidat nový příspěvek