Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde je noosféra ?

Lexa | 15.06.2016

Ahoj Zdeňku a Luxi,
rád bych přispěl k vaší debatě. Všiml jsem si, že čelní přispěvatelé KOB mají někdy až hystericky negativní vztah k védskému a dokonce buddhistickému učení. Tady bych podotkl, že se podobají těm, kteří s vaničkou vylévají i dítě. Souhlasím však s Luxem, že nynější Dalajláma - a nejen on - diskredituje buddhistické učení. Osobně jsem byl nemile překvapen, na jaké nízké úrovni se nachází současná buddhistická praxe himalájské oblasti - zkrátka zlatá éra Milarepy, Nagardžuny nebo Padmasambhavy je pryč a staří mistři se stali tak akorát nedostižnými uctívanými ikonami. To, že z různých komplexních důvodů klesla úroveň masy stoupenců nějakého učení, však nediskredituje učení samotné. Buddhistická dialektika dosáhla v Nálandě bezprecedentní úrovně - všichni upřímní stoupenci KOB by se z ní měli pokorně ponaučit, chtějí-li si osvojit dialektickou metodu poznání. Jistě, že velké systémy Východu upadly mnohde a na dlouho do nežádoucí ritualizace. Jestliže ale akceptujeme, že existuje koránický islám a historický islám, měli bychom stejným způsobem nazírat i na učení Východu. Abych byl konkrétní, i když Gautama Buddha se primárně vůbec nezaobíral sociologickými tématy, v průběhu dějin došlo v rámci územních celků k jejich propracování v duchu buddhismu. Samozřejmě že se do toho silně promítly i místní tradice - třeba šamanismus a dosavadní etnografické i náboženské zvyky. Byl jsem docela zklamán pojetím buddhismu jako naivní víry v Bhútánu, ale to nijak nedegraduje úroveň starých mistrů či nejvyšších súter - třeba Pradžnapáramity, která je zcela oprávněně chována i tam v naprosté úctě.
Já bych doporučil všem horlivcům z řad stoupenců KOB (a sám jsem jedním z nich, právě proto, že v této nauce vidím potenciální hloubku a védskou tradici), aby nebyli fanatičtí a revidovali své schematické postoje poctivým studiem původních nejvyšších textů staroindické tradice. Kastovní systém vznikl dezinterpretací nějakého učení. Nemůžeme soudit autory véd za současný sociální stav Indie, který mocně formovaly objektivní historické procesy jako islamizace, západní kolonizace i vnitřní úpadky. Koneckonců i veliký Gándhí vyrostl na této tradici a postavil na ní velice úspěšnou řídící strategii, která však byla nakonec blokována. Každý čerstvý vítr jednou vyvane a nová generace přestane chápat podstatu učení a ulpí na formě. Stejný osoud čeká jednou i KOB. Proto se Pravda znovu a znovu odívá do nových forem, aby se stala novým pokolením snáze pochopitelnou.

Přidat nový příspěvek