Tak pravil Nassim Haramein

nazdar | 15.06.2016

Řekl bych, že Zaznobin předkládá názor, že dokud se nepřejde na vnímání světa z hlediska Hmota – Informace – Míra, nelze očekávat žádné pokroky v poznání světa. Zřejmě by takovýto přechod měl devastující dopady na kariéry mnoha lidí z vědy a politiky, tak se tomu brání. Dost možná se i ubrání.
Ještě mě napadnulo srovnání oněch torzních polí, o kterých Zaznobin říká, že se přes ně informačně propojujeme, s teoriemi Nassima Harameina. Ten zase říká (volně interpretováno:-)), že všechny atomy, všechny částice, které vytváří prostor (přičemž vakuum je prostor plný energie), jsou informačně propojeny se všemi ostatními částicemi ve vesmíru. Přičemž toto informační propojení, jim odebírá pouze nepatrný zlomek energie, kterou disponují. Další část energie prostoru, se využívá na realizaci hmoty, na přání vědomí (tedy dle Zaznobina, té noosféry).

Přidat nový příspěvek