Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde je noosféra ?

Lux | 14.06.2016

Ah jah, Zdeňku...

Ty proste veríš tým rôznym "vedcom", "filozofom" a "hierarchom" rôznych konfesií a zabúdaš na svoje vlastné Rozlíšenie, ktoré si dostal do Vie(n)Ka, keď si prišiel na tento SvEt..(tvoja DuŠa vie PRavDu a na úrovni podVedomia ju vieš aj ty, ale na úrovni VedoMia sklzávaš do EzoTéRiKa, ako aj mnohí iní, ktorí sa snažia vymaniť z duchovného otroctva biblického otroctva a dostávajú sa do ešte hlbšieho duchovného otroctva východného dualizmu)..
Trochu sa zamysli - prečo sú východné "duchovné" praktiky podporované v biblickej civilizácii?
Školy jógy (doslova zjednotenie, spojenie..), tantry, bhakti...?

A práve DuchOvNé otroctvo je to, čo ohlupuje východné civilizácie a následne mnohých adeptov z biblickej civilizácie, ktorí hľadajú na Východe únik od stresu v dnešnej technokraticky sa rozvinutej biblickej civilizácie pod bičom úŽery..

Prečo védická východná civilizácia (so svojimi prastarými "pravdami" ) nedominuje vo svete?
Pretože je BohuŽiaľ viacej lživá, ako tá biblická!

Platí:
Prax = kritérium Pravdy!

Je jasné, že po globálnej katastrofe (cca 11 000 rokov BC.), keď došlo k deštrukcii množstva dovtedy vytvorených egregorov a ľudstvo spadlo do doby kamennej sa muselo predierať späť od ústnych tradícii, cez primitívne znaky - HieroGlyfos, Démos - písmo (démotické) až po dnešnú ABéCeDú.., ktorá je však určitým krokom späť (pozri prastarú bukvicu a význam znakov).

Védy (rôzneho druhu) sú veľmi staré, to máš pravdu, ale nakoľko sú PRavDivé ( je v nich množstvo prastarých overených DiaLekTikos, ale..)?
Myslíš si, že prastarí social engineeri by nechali pravdivú východnú filozofiu len tak bez povšimnutia?

Hinduistické tradície (na prekvapenie slúžili GP, ako vzor pre zostavenie "svätého písma", ktoré dostalo názov Biblia) patria k najstarším tradíciám na svete, v ktorých sa odzrkadľuje echo minulej globálnej civilizácie a aj katastrofičnosť kálp je v rovnakom Duchu..

Hinduistické školy sofistikovanejšie a zložitejšie, ako povedzme zoroastrické východné praktiky (i biblické), vlečú človeka k smrti - cykly samsáry, zákony karmy ...

Chápeš správne vôbec tu zvrátenosť východných "filozofických" učení, že človek svojimi činmi si neformuje terajšiu ExIstenciu, ale tú IMaGinÁrnu budúcu..?

Prečo??

Přidat nový příspěvek