Re: Re: Re: Re: Re: Kde je noosféra ?

Zdeněk | 14.06.2016

Bohužel nemáš pravdu-doslova popíráš ověřená fakta,která byla přednesena na :Second World Congress for the Synthesis of Science and Religion held in Calcutta in January 1997.
Tohoto kongresu se zůčastnilo přes 450 vědců,filozofů,a předních představitelů velkých náboženství-včetně těch ze západní hemisféry.

Původně se Védy tradovaly pouze v ústním podání. Tato literatura je stará stamilony let. Před více jak 5000 lety je sepsal Vyasadeva. Ten předal lidstvu Védy,Purány,Védanta-sútru a Mahábharátu.
Upanišády tvoří filozofickou část a je jich 108.
Toto písemné sdělení bylo nutné s přicházejícím úpadkovým věkem Kali-yugy.
Čtyři Védy a jejich šest doplňků,Védanta sútra,knihy o logice,knihy o náboženství a Purány tvoří čtrnáct učebnic určených pro vyšší vzdělání. Kalpa-sútry a Mímánsá-sútry jsou určeny ke studiu obětních metod.Mimo těchto základních autoritativních knih existuje velké množství navazující duchovní nauky,kterou sepsali mocní rišiové.

Ve stejné době jako Vyásadeva,nebo dokonce ještě před ním žili jiní velcí mudrci jako Gautama,Kánada,Jaimini,Kapila,Aštavakra, Pataňjali a každý z těchto šesti velkých rišiů zastává odlišný způsob filozofického nazírání,stejně jako moderní filozofové a spekulanti. Rozdíl mezi šesti filozofickými cestami výše uvedených slavných mudrců a cestou Vyásadeva je následující:
Védské transcendentální poznání sestupuje přímo od Osobnosti Božství.Sestupný proces duchovního poznání se nazývá parampara. Nikdo se nemůže stát dokonalým duchovním mistrem,dokud nepřijme toto dokonalé poznání od učebnické posloupnosti.To je tajemství jak získat transcendentální poznání.
Nedokonalé poznání předkládají různí mudrci starověku.Mají také své učednické posloupnosti,ale ty nejsou autorizované,protože jejich poznání nepochází od nezávislé Nejvyšší Osobnosti Božství. Jedním z nich je i podvodník Kapila.

Mezi materialistickými učenci panují různé názory na to,kdy byl sepsán Šrímad-Bhágavatam.Z textů Bhágavatamu je ovšem zřejmé,že byl sestaven po odchodu Pána Krišny a před odchodem krále Parikšíta.Když Mahárája Parikšít vládl světu jako král Bhárata-varši,podle zjevených písem a astrologických výpočtů uplynulo z věku Kali pět tisíc let.Z toho plyne,že Šrímad-Bhágavatam byl sestaven před nejméně pěti tisíci lety.Mahábhárata byl sestavena dříve než Bhágavatam a Purány (staré autentické kroniky) byly sestaveny ještě před Mahábháratou.Taková je přibližná doba sepsání různých védských písem a sánkhja je součást těchto písem.

Přidat nový příspěvek