Re: Re: Re: Kde je noosféra ?

Lux | 14.06.2016

V podstate si asi Zdeňku ortodoxný hinduista...védista, ale vždy treba Rozlišovať, ako bolo zjavené Mohammadovi a dostalo sa následne do Koránu.

Sánkhja je jeden z najstarších ortodoxných systémov (daršana = pozorovanie, analýza, "filozofická" škola...) staroindickej "filozofie" asi v dobách roku 400 BC až 700 nášho letopočtu.
Sánkhja je možné preložiť ako číslo, vyčíslenie i ako rozmýšľanie.. a sútry tohto systému sa pripisujú Kapilovi a už k 15. stor., táto tradícia prakticky zanikla..

Skús porozmýšľať (aj v hinduistickej praxi, ktorá ťa ovláda - teda tvoje myslenie), že keď nejaká daršana (daršan) skončí - akú má asi skutočnú Pravdivú hodnotu?
Boh nenecháva Pravdivých napospas..

Ostatne aj "védická" civilizácia je v hlbokom závoze za biblickou = z toho vyplýva, že pre ovečky (ktoré v ňu veria) je ešte horšia, ako biblická...
Prax = kritérium Pravdy (Istoty, Reality).

Prečo védické školy nie sú lídrami v humanizácii dnešného sveta?
Prečo je dnes tibetský dalajláma popoťahovaný po celom svete, ako vzor?
Aj Vašek Havlů salutoval GP, pri východných debilizačných praktikách budhistického "humanizmu"..
V čom je teda koreň problému, ak si ho schopný odhaliť?

V čom hlboko zavádzajú (i v dobrom úmysle - ale neznalosť objektívnych zákonov nikoho neospravedlňuje, zvlášť v dnešnej informačnej dobe) svoje ovečky hinduistickí a budhistickí vodcovia?

Neviem, či tvoje vyznávanie je v rámci sánkhja v dualite princípov Prakriti a Puruša, alebo je táto "filozofická škola", ktorej si priaznivcom už trochu modifikovaná..

Aké sú teda cesty duchovného oslobodenia (vplyv agregátnych noosférických modulov v ľudskom segmente na podvedomie človeka - každý je napojený na určité biopolia podľa svojej preferencie - a to aj k religióznym systémom) jedinca podľa tvojho presvedčenia?

Viera = neRazUm

Přidat nový příspěvek