Re: Re: Re: Takže

David | 14.06.2016

Je mi to jasné. Viem, že cestou "inej" vedy cez teóriu noosféry, morfogenetické polia, kvantovú fyziku, teóriu torzných polí (Akimov, Šipov, Kozyrev), vakua sa veda inou cestou dostáva na a za hranice metafyziky....Predpokladám, že v budúcnosti sa musí veda spojiť s filozofiou, ezoterikou, umením a vytvoriť jednotnú, celostnú, morálnu novú vedu- skrátka sofiológiu. Veda o múdrosti.

Přidat nový příspěvek