Kde je noosféra ?

Nasredin | 14.06.2016

Mluví o ní Robert Monroe ve své trilogii. Popisuje ji jako pásy přesvědčení a světových náboženství okolo Země. Každý zemřelý člověk se po té, co opustí tělo do jednoho začlení podle své víry a přesvědčení. Svůj pás mají křesťané, muslimové, židé, hinduisté a další. V tom nejkrajnějším jsou lidé, kteří svým poznáním překonali okovy náboženské víry a Monroe popisuje mohutný záblesk světla v okamžiku, kdy tyto nejzralejší duše podstupují na Zemi svoji poslední inkarnaci ...

Přidat nový příspěvek