pochvala

el | 14.06.2016

Řekl toho více než dost a že nepovažoval za vhodné dále pokračovat v myšlenkách o noosféře, není až tak překvapivé.

Samo o sobě je to téma, které by vzbudilo spekulace a zbytečně by v tomto okamžiku poškodilo jejich koncepci. Pokud by noosféru ztotožnil s něčím, co není dosud známé, rovněž by pohořel.

Musím tedy Zaznobina pochválit za trpělivost a s ohledem na vývoj si dovolím tvrdit, že za ní bude odměněn.

Sám však musím konstatovat, že bez poznání toho, co noosféra vlastně je, není další vývoj možný. Akceptuji, že v současném okamžiku jsou pro lidské vědomí prakticky nepochopitelné pojmy, jež s tímto souvisí. Navíc změna noosféry v současném stavu není možná bez zásahu z vně systému. Že však tento zdroj neodpovídá lidským potřebám (nikoliv strojovým) už je patrno přinejmenším z debat na těchto stránkách.

Přidat nový příspěvek