Re: Re: Re: Sedí to jak riť na šerbeľ

udo | 06.05.2016

Vypnite na TV najprv zvuk.
Robí to zázraky.
(Bez šokov pre závislákov
najmä starších generácii.
Z mojich mladších kolegov myslím nikto nemá TV
a zo "starých" sa smejú,že si gumujú hlavy.)
tlak opadne. Počkajte
Potom raz vypnite aj TV nadobro.
Budeme nepozerať TV
a nie nepozerajme TV.
Tak, ako:
"Poďme nefajčiť"..Pome nepiť
a nie že "nepime"

Zaznobin povedal tak:
"Od istého momentu som sa s ľuďmi, ćo pili a fajčili prestal stýkať
a získal som oveľa viac kamarátov a lepśích"
..kto chce, sa pridá pri dobrom príklade..áno, moźno nie hneď,
ale lepśie, ako ostať a zomrieť s "vlkmi"..vytretými sombee
viem, je to často neľahké..

Drogy sú skutočné bohorúhanie. devastujú kontakt s Ním, religio, rElAtio, odstrihujú od schopnosti prijímania neustávajúceho prúdu pomoci
s pomo

Přidat nový příspěvek