Re: Re: Re: Re: Re: Jiny úhel pohledu

petržlen | 08.05.2016

Štát je mocenský nástroj a moc sa používa v niečí prospech a niečí neprospech. Fantázia mi dovoľuje predstaviť si viac ako „lepší než nic“ aj bez takéhoto štátu.
Úraz či choroba postihujú ako človeka samotného tak jeho okolie, každého do istej miery. Chápete ich ako výsledok náhody. Náhody som zo svojho života viacmenej vylúčil. Smrť beriete ako „koniec“, ja ako „návrat domov“. Naozaj sa asi ťažko dohodneme.
Ak vám potrebné zložky štátnej moci fungujú, môžete si gratulovať. Patrím k stále väčším zástupom tých, ktorým niektoré zložky fungovať prestali. Vám nech to vydrží.

Přidat nový příspěvek