Re: Re: Re: Jiny úhel pohledu

petržlen | 07.05.2016

„Systém“ je optimálny vzhľadom na správanie všetkých zúčastnených subjektov a keďže sa správame čiastočne na základe vedomých rozhodnutí, na jeho skutočnú zmenu je potrebná zmena informačného poľa.

„Verejné zdravotníctvo“ je vec kontraproduktívna – je to pokus zbaviť sa zodpovednosti za zdravotný stav svoj a niekedy aj svojich blízkych. (Výnimky sa možno nájdu, ale tipujem, že nebudú štatisticky významné.) Každá choroba je vonkajším prejavom nejakej démonickej psychickej vlastnosti a dá sa zvládnuť potlačením tohto démonizmu.

Polícia je prostriedok obrany pred väčšími vnútornými démonickými štruktúrami. Keďže je (u nás) v súčasnosti takýmto štruktúram podriadená, stráca opodstatnenie.

Nezdalo sa mi, že by táto stať nabádala neplatiť dane všeobecne, lebo za istých podmienok, ktoré práve nie sú splnené, zmysel a pozitívny účinok majú. Akékoľvek opatrenie by však malo nasledovať až po zmene inFormačného (doTvorivého) poľa.

Přidat nový příspěvek