Re: Re: Re: Jiny úhel pohledu

petržlen | 07.05.2016

Základný príjem? V zmysle úryvka na tejto stránke určite nie skôr, ako
1. bude odstránená úžera
2. budú zrušené ostatné formy nepracovných príjmov
a tento výpočet predpokladov nemusí byť úplný, ako ani nie je. ;-)
V konečnom dôsledku je aj základný príjem nepracovným príjmom s potenciálne devastačným vplyvom na psychiku ľudských jedincov, čiže nebezpečným sociálnym experimentom.

Přidat nový příspěvek