Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pochvaly

udo | 04.05.2016

Re: Sám Vojak, sám Človek v poli, v lese..
V dejinách je nemálo takých prípadov,
Keď jeden chápavejśí jedinec disciplínou
svojho myslenia a konania zmenil chod dejov (procesov),
povychýlil misky Váh (MaaThémis).."osudu" sMierom,
Mierou iným, inou..neraz i objektívne lepšou,
Prićom on sám je nevyhnutne kolektívnou projekciou,
bo nemôźe v princípe konať proti Miere Mravov, chápania
a disciplíny myslenia (konania) národov (alebo davov, stád)
ktoré prezentuje.

Preto prvý útok zástupcov Ega..egocentrizmu,
smeruje na degradovanie informačného prostredia davu, umelú depriváciu, zdivoćenie stáda..
(Konfliktpotenzial erhalten und aufbauen)

Re: rezonancia
Áno, isto..ide o mocný jav systémovo-frekvenčnej analýzy,
ale hrá tam svoju rolu, no ide len o jeden z viacerých hlavných nástrojov..
Pokiaľ ste si aspoň neprebehli DVTR, či nie ste absolventom
príslušnej technickej (či technicko, prípadne, priemyselno-psychologickej) špecializácie, ťažko vám to vysvetliť, bo by sme zahltili diskusiu na mnoho strán..

V skratke:
1) eMocný systém stereotypov prísluśného národa, či celej civilizácie, je definovaný jeho bazálnou kulturologickou matricou,
formovanou stovky, či tisíce liet múdrymi mužmi a ženami, strojacimi jeho detské rozprávky, eposy, príbehy a tak deje..dejiny, dejePíš..

2) Ak skúsenosti vekov prevediem do formy dnešnej iolučnej perióde), objektívne gramotne zoptimalizuje, sprístupním mase..zmením situáciu, podporím info-vlnu, ktorá ako tlačiareň-printer štatisticky pravdepodobnostne predurčene vznesie z vody oceánu na povrch optimálneho realizátora, osobu, osoby..

3) Direktívno-adresne to proste udržateľne nejde.
Reálna politika funguje veľmi jednoducho,
prakticky presne opaćne, ako si myslí stádo..
j"elita" sa samozrejme bude vźdy snažiť vytvoriť zdanie, ilúziu zloźitosti. Je to jej hlavná zbraň, brána
a ak tá padne, oslobodená bude i snehulienka
spod skla pod lampou, matka miest, dáma..
no to je uź iný, ďalśí príBeh z tisíc a jednej noci i prvého rána..

T.j., 95% riadenia (manažmentu - včítane politického) funguje nepriamo, cirkuláciou informácie v cieľovom objekte.
Ak následne napr. v populácii druhu Homo sapiens sapiens dosiahnem prísluśné sociologické Prahy, "iskra" vznikne "sama".
Či ju tam podvedome, alebo logicky hodí JeľítCynik, Obsama, Ferko, Jožko, alebo Ďurko, nie je naozaj podstatne.
Podstatný je v tomto zmysle nevyhnutný výsledok príslućnej matrićnej (predikćno-korekćnej) operácie,
pričom táto najsilnejśia známa zbraň, môže by i zneuźitá hoc i na "náhodný" atentát cisára kraja zapadajúceho Slnka menom "samosato" a jeho vojvodu-admirála-kormidelníka (hel."kyberNéta") menom "Nahoda"..či Nehoda..

Toľko krátko i k deFormovaným príbehom Abendlandu..triS(e)tananovi, či Ralandovi apod..čo genErácie vychovali. ostatne tak, ako dnešné imprintingy, čertovy vobrázky a voblázky z lesa svatýho..Holývoodoo. Tam a nie v pentaGone je centrum.. Ok, aby ste viac dopredu a nie po stranách cesty na obrazy sprievodné hĺadel, tak zatiaľ nebudem dávať ďalśie..

Přidat nový příspěvek