Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pochvaly

udo | 03.05.2016

..ak ste si teda aj toto naštudoval..
Isto..teórii (pozorovaní) je z mnohých uhlov mnoho..
Tak i sprievodných a sprostredkovacích javov..dejov
(odtiaľ metodológia ich štúdia: dejePíš)
Skúste sa ale zamyslieť nad celkovým pohľadom, obrazom, mozaikou..músaikou umění
(od slova umět - vedieť,doStatočne chápať, tvoriť, strojiť)
pri zohľadnení sedliacky najpodstatnejśích z nich..

Viete, že situácia, moźnosti vývoja definuje celkové informaćné prostredie a metodológiu jeho formovania tu vlastne rozoberáme.
T.j., máte systém, matricu objektívnych socio-naturálnych zákonov,
mnoźinu pravdepodobnostne predurčených možných (a z danej situácie nemožných, nepravdepodobných) stavov.
Preto závisí, akými dátami ju "nabijete".
..aká je tendencia vývoja myslenia "bateriek",
"printerov" prísluśnej matrice..ľudí

Tak sa nedávno aj veľmi malá,
no v princípe nie nemožná varianta,
uskutočniť-realizovať môže.
"I sám v poli je vojakom" (..a tým nemyslím Putina)

Predstavte si vyšśie napísané vo Vám prijateľných obrazoch..
Chápete teraz zhruba, kam Mierim?

Přidat nový příspěvek