Re: .

petržlen | 03.05.2016

Niekedy sú krivé dogmy, niekedy chápanie rovných. Či nie je každý axiomatický systém dogmatizmom? Sme vtáci, že nepotrebujeme pevnú zem pod nohami?

Přidat nový příspěvek