Re: Re: Re: Re: Re: K Pjakinovy

udo | 30.04.2016

kast(r)ovanú..

..ok..nikto nič..žiadne námietky..škoda
aj tak pome eśte radšej o krok ďalej:
Miestni protagonisti "moderného" liberalistického fašizmu
nás zároveň chránia pred buSelským komissariátom
a transoceánskymi "partnermi",
pred klasickým humanitovacím bombardovaním..

T.j., navonok vyzeráme ako "štandardná" démonkracia západného typu, čím získavame čas na preskupenie, prezbrojenie, preškolenie na novšie technológie, atď..
ako už tisíc rokov v našich horách,
avśak nemožno sa dnes viac uzatvárať,
že by sme znova zbytoćne i za výHody neplatili..

V tom zmysle teda i nespravodlivejśí medzi židmi, pre nás konajú..

..a poniektorí uź i DVTR čítajú, no problém nasledovný s ňou majú:
Mrav..ako sa ku KSB/DVTR postaviť, čo s ňou?
Sťa kufor bez rúčky, držadla..
I nosiť ťažko, i zahodiť preškoda..

Tož, poprajme im, že by im i tu vlak neušiel..
Rúčku majú na srdci vo vačku
i mnohí z nich, rozumnejší "NIE" Životu, Človeku nepovedia..

Vojnu, evolúciu vyhrá tak-či onak Človek,
otázka je iba, koľko obetí zbytočných..
ešte bude, kým skončí spoloČnosti pravek..
Koniec počiatku

Přidat nový příspěvek