.

Cico Ciciak | 30.04.2016

Otázka o vydaní kundy Savčenko na Ukrajinu je celkom fajný príklad na diskusiu (rozobratie) o účelovo (globálnym znacharstvom) pokrivenej pseudo-kresťanskej (biblickej) dogme permanentného nastavovania 2. líca (stereotyp: nechaj sa mrskať bičom od svojho otrokára a drž hubu a krok a za to sa údajne dočkáš spásy na onom svete) a robení permanentného dobra (použil som tradičný pojmový aparát). Rusko nemôže neustále nastavovať 2. líce a v tomto prípade proste nemôže za žiadnu cenu povoliť. Západ musí uvidieť a pocítiť na vlastnej koži, že s takýmto proradným a intrigánskym prístupom voči Rusku nemá šancu a bude za to pykať! Toto by mala byť optimálna odpoveď Ruska v daných podmienkach na túto situáciu, čo sa týka vydania tej teroristky v službách špinavých západných jelít a ich pánov.

Přidat nový příspěvek