Re: Re: Re: Re: K Pjakinovy

udo | 30.04.2016

Áno, scholastika..škola, NEkultúra, v ktorej vyrastáme,
nás z istého dôvodu učí vždy hľadať to s čím nesúhlasíme.

Zčasti nepriamo, podvedome, nátlakom absurdít, ktorým sa dieťa bráni a tak sa akoźeprirodzene do onej pasce "boja protikladov" chytá a jelite hľadaním "súvislostí v odliśnostiach" nekonkuruje..

Tak dieťa i normálne zpoznávanie, rozliśovanie, ućenie sa znenávidí, čím si chorá škola cca. do 3.ročníka ZŠ svoju úlohu, prastrarý asociálny program debilizácie naplnila..
Dieťa sa stáva apatické a neskôr u najinteligentnejśích nevyhnutie prichádza k "protestnej kultúre mládeže" (rôzne psychotropné látky, včitane tvrdých drog, ako alkohol a pod.) voči chorému neľudskému svetu dospelých = pomalej, alebo i rýchlej samovražde

..isto, podľa morálky a miery chápania objektívnej reality
sa moje vyjadrenie dá prevrátiť aj v jeho priamy opak.
Vźdy je tomu tak..
no predPokladám, že tú fázu procesu máme tu uź zväčśa za sebou, ći?
..a ty petržlen nepotrebuješ už ďalśiu mrkvu, alebo?
Rozhodca je rozliśovateľ :)

Teda..
A ak tvoje ciele sú..sa snažíš zosúladiť s cieľmi Vis Maior?
(prax, život, čas je kritériom pravdy..ukáže)
..potom vo vzťahu k tretím osobám..

T.j.,: Spomínané vyjadrenie:
"Pracujem pre toho, kto pracuje pre mňa"
možno chápať na mnoho spôsobov.
Otázka je, ktorý je celkovo najzdravší?
= konkurencia mnoźstva názorov v zdravom liberalizme
hĺadania toho optimálneho.
Množstvo názorov (rieśení) bez nachádzania nejlepśích,
je kolektívnou a/alebo inDiviDuálnou samovraždou.

Keď sa takáto forma pseudoliberalizmu presadzuje,
ide nevyhnutne o samovraždu danej civilizácie.
Terorizmus. Genocídu. Faśizmus. Kas(r)ovanú spoloNEčnosť.
Kto to (pseudoliberalizmus, pseudohumanizmus) programovo verejne propaguje, by mal teda ísť teda podľa dnešných zákonov na psychiatriu, alebo do basy. To je uź ale íný náväzný aktuálny praktický príbeh politický a otázka na nekonanie prokuratúry.

Přidat nový příspěvek