Re: Re: K Pjakinovy

udo | 30.04.2016

Stále platí staré ješivské:
"Pracujem pre toho, kto pracuje pre mňa" :)
Hoci aj pre GP v oboch "garde".
Boj o objektívne gramotnejší interpretaćný kontext.
Môžete tak doslovne HOCIKOHO nechať pracovať pre seba.
Ak naozaj chápete Boha..jeho ciele lepšie, ako oponent (konkurent?)..

Na tom ostatne stojí i najvyššia forma politického market(k)ingu a manažmentu:
Imitácia Vis Maior, spolu so základným bezPATCHnostným modulom tohto extrémne agresívneho protiľudského operačného systému.
T.j., presvedčenie obete o nepochopiteľnosti cieľov Boha (Vis Maior, alebo ako HO-TO nazveme), prípadne, ako minimum postavenie seba do role "sprostredkovateľa", "SECRETára-tajomníka", či dokonca priamo syna, či boha, resp. maliara-projektanta Jeho obrazu..atď

Kňazi, či ideológovia na ÚV, alebo vol(s)tripe už len fungujú ďalej vo vašom (kultologických asociálnych inźinierov, kedysi "mágov") poloautomatickom režime naprojektovaného programovo-adaptívneho modulu.
Sú to somBee, tupé včelićky ApisaKalypsó

..teda, gramotnejśia otázka (polovica odpovede) môže znieť napr.:
V čom môžu byť osoby typu Mariána (Rudko je niekedy predsa len trochu príliś cvok, i keď..) prospešné z pohľadu cieľov a metód GP a v čom z nášho pohľadu (KSB/DVTR)?
Porovnajte si tieto dva pohľady, na ich prednosti a slabiny..

Ďalej..Pr.č.1
Smerované zreťazenie:
Rudko-Marián-Andrej-Robko-..
Keby nebolo napr. Mariána v parLamente..mohli by ultrafašistickí kolaboranti (SS-Šebej&SCHUTZstaffel Dulebovie,..) označiť za pre nich extrémistu stále ešte aj Andreja, ktorý sa snažil urovnať umelé spory s našimi maďarskými kolegami. So samotnými Maďarmi (bez sionacistickej rozbušky) nemali Slováci prakticky nikdy problém. Maďarský nacizmus bol podobne, ako aj nemecký, či japonsý a taliansky len reakciou na globálny sionacizmus, prezentovaný aj britským a americkým "nadnárodným" finacizmom..
Spravodliví medzi židmi = skutoćní nerasistickí, nefinacistickí judaisti sú samostatnou velkou kapitolou dejín a patrí im nemalý rešpekt, vďaka a snáď ešte i niektoré dejinné úlohy..

teda..zrazu je (i vďaka entrée..vstupu) Mariána i SNS pre internacistov z internacionály (Robkovho nutného zla) prijateľná.. toź okolnosti sa stredne-dobo zmenili a aj ONI sú nútení pristúpiť na veci, na ktoré by inak nepristúpili..

ďalej: i Robko sa môže pred tlakmi Buselského Komisariátu brániť tým, źe keď nie ja, môźe sa miesto mňa raz prísť nejaký Kotleba ..a nie váś Duleba..:D

teda..znova:
Slobodný vysielač, Vasky, Marián:
V čom konajú správne a čo konkrétne by mali zlepśiť a ako?
Ak chcú konať viac pre

A) našu spoločnú globálnu budúCnosť
"A government for the People, by the People"

B) globálny finacizmus, i keď moźno s dobrými pohnútkami, no uź slabším chápaním objektívnej reality vzájomnej previazanosti socio-naturálnych procesov a ich smerovania..tendencii krátko-, stredno- a dlhodobých

btw..všimli ste si?
3 nie nepodstatné osoby slovenskej politickej SCÉNY sú postupne "paralyzované":
Martin, Andrej, Robko..

potenciálne výhody pre GP, Komisariát, volstrip, a nás(?)
potenciálne nevýhody -//-

atď..

Přidat nový příspěvek