Re: Re: Re: Re: Re: Dobré ráno, pán Pjakin

eva | 23.04.2016

Krym měl přece v rámci Ukrajiny jiný status než Doněck a nechtěl být v Ukrajině po rozpadu SSSR, jenže západ měl jiný zájem.
Před Majdanem byli ukrajinští dělníci vyhození z EU, zničehonic? Jen tak?
Co píše wiki:AR Krym vznikla v říjnu 1921 jako Krymská autonomní sovětská socialistická republika, po postupném odsunu krymských Němců, Tatarů, Řeků, Arménů a Bulharů byla však její autonomie roku 1945 zrušena a Krym se stal oblastí. 19. února 1954 byl z iniciativy N. S. Chruščova Krym vyňat z Ruské SFSR a přičleněn k Ukrajinské SSR při příležitostí třístého výročí Perejaslavské rady — příklonu Ukrajiny k Ruské říši. Důvodem byly „blízké ekonomické a kulturní vztahy Krymské oblasti s Ukrajinskou SSR“.

Autonomie AR Krym byla obnovena v rámci Ukrajinské SSR až na základě referenda z 12. února 1991. Na Krymu obydleném převážně Rusy existovaly při rozpadu SSSR silné tendence ke znovupřipojení k Rusku a autonomie byla kompromisem, který dovolil Krym udržet jako součást Ukrajiny. Součástí republiky není město Sevastopol (včetně okolí zahrnující několik dalších sídel), které má zvláštní status a před Krymskou krizí podléhalo přímo kyjevské vládě.

Přidat nový příspěvek