Re: Re: Re: Re: Re: Omyl, příteli

Oracle 911 | 19.04.2016

Stalin vyvracia tvrdenie Marxa a marxistov, že ekonomické zákony majú stály charakter. V brožúrke je to strana 5-7, v PDF je to 4-5.

Otázkam výroby a výrobných vzťahov v Stalinovej brožúrke je venovaná celá kapitola od strany 12 v brožúrke a strana 8 v PDF. A v brožúrke na strane 14 dole píše zaujímavé veci ohľade vyvlastnenia výrobných prostriedkov. V podstate protirečí aj Marxovi aj Engelsovi.
Na strane 15-16 zas propaguje poľnohospodárske družstvá a malých a stredných podnikateľov resp. živnostníkov.
Na strane 19 zas zavrhuje marxistické pojmy ako nutná a nadpráca atď.

A mohol by som pokračovať do bludu, ale podstata je rovnaká:
1) Stalin ako údajný marxista zavrhuje marxizmus ergo v skutočnosti nie je marxistou hoci sa k nej hlási.
2) ZMYSEL CELEJ brožúrky je nielen súd nad marxizmom ale aj jeho odsúdenie (hlavne strana 19).

A mám vážne pochybnosti o tom, že ako dôkladne si prečítal Stalinovu brožúrku a aj o ďalších veciach.

Přidat nový příspěvek