Re: Stalin a marxismus

Přemek | 18.04.2016

Bez přesné datace a znalosti kontextu jsou debaty o Stalinovi předem odsouzené k falešným záverům.

Přidat nový příspěvek