Omyl, příteli

Přemek | 18.04.2016

Nepoznal jsem nikoho v době, kdy se ML učil, kdo by skutečně porozumněl marxismu, zejména jeho ekonomické složce jako prakticky aplikovatelné teorii. Byly neustálé spory o to, co je marxistické, co není a málokomu šlo o účinné metody výchovy a řízení s perspektivou efektivního samořízení. A to jsem nebyl v žádné tehdejší partaji ani tou vedoucí vytvořených socialistických organizací. Měli jsme vlastní oddíl mimo PO SSM, pouze v závěru éry trockistických bolševiků jsme museli obléci formální PO příslušnost. To byla realita. Spavedlivý stát se obejde bez nesrozumitelných koncepcí marxistického střihu, potřebuje prakticky aplikovatelné systémově propojené návody na život a jeho hájení před predátory a parazity. Základní, k poznávání vedoucí vzdělání (vědo-most(y)i) jako základ pro KOB i DVTR je zcela nutné. Kdo se neptá proč a není mu předkládána různá proto, nemá jiné místo než to závislé kdesi dole hluboko, sice u základů, ale tam, kde je drtivá tíha největší. Kdo chce místo Marxe - analytika křísit Marxe - ideologa, nic nepochopil. Jeho smůla, pokud si to neuvědomí a zpětnou vazbou nezačne na sobě pracovat. Pochopit, že marxismus byl nejen variantním subprojektem toho biblického, ale současně účinně zneužitelný jakoukoli dostatečně sociopatickou elitou, snad není tak složité i pro průměrně disponované auditorium. Ono je nutné se zbavit marxistické ideologické zátěže a bez této brzdy zkoumat zákonitosti socioekonomické struktury na různých úrovních a v různých vnějších podmínkách včetně kritické analýzy informačních polí. Jako parafráze, nelze věřit informačnímu poli, které jsem (jsme, my, co jsme pochopili) nevytvořil.
K odměňování jen tolik, že nemá sloužit k motivaci, ale jako odměna za práci (nikoli redukovanou na cosi jako ekonomický výkon). Produktivita není vynález nepřátel, ale jediný způsob, jak místo extenzivního drancování zdrojů začít s intenzivním využíváním každé jednotky. To není produkt marxismu, to tvrdil již jistý David Ricardo před ním a k tématu z pozice etika směřoval i Adam Smith. Ono to chce poznat historii, jaká byla, nikoli jaká je nám mnohdy zcela falešně předkládána. Třeba ta o Velké Tartárii, kterou po staletích prosperity smetla elitářská biblická vlna, neboť byla Vekou Tartárií přímo ohrožena na existenci. Proto musíme řídit k obraně před těmito zmetky a současně tvořit pevné základy společenské bezpečnosti a všestranné vzájemné prospěšnosti. Bylo by toho mnohem více, ale to není na formát diskuse...

Přidat nový příspěvek