Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Sio | 18.04.2016

Dobrá, máme tu kapitalismus, Škoda Auto je soukromý koncern. Takže nadhodnota má své místo. Nadhodnota je ta částka peněz, pro kterou se vkládá kapitál.
Na začátku mám určitou sumu peněz, která má získat roli kapitálu. Kapitál jsou jen ty peníze, které jsou investovány za účelem zisku větších peněz. Cyklus vypadá takto:
P1 > Z > P2, kde P1 je vložený kapitál, Z je zboží a P2 je příjem z prodeje. Je jasné, že aby to mělo smysl, musí být P2 > P, tj.
P2 = P1 + PN, kde PN>0
PN se nazývá nadhodnotou. Pod pojmem zboží je potřeba chápat vše, co si kapitalista kupuje, tj i pracovní sílu, poměrnou část vybavení a režijních nákladů.
Metrologie sloužící k ocenění výhodnosti investice je zde naprosto jasná. Je dána procentem zisku, třeba vložili jsme milión, vrátilo se milión a pětset tisíc, procento zisku je 50%.
Stačí?

Přidat nový příspěvek