Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Hox | 18.04.2016

Zadefinuj nám tedy nějaký pojem marxistické politekonomie, například nadhodnota. Ilustruj na nějakém konkrétním případě, ne od života odtržené abstrakci. Třeba na příkladu Škoda auto. Jak spočítáš, kde začíná nadhodnota?
Jelikož to podle tebe není iluzorní abstrakce, neměl by nastat problém.

> Zavržení NĚKTERÝCH POJMŮ V KONTEXTU SOCIALISMU ANO, zavržení MARXISMU JAKO TAKOVÉHO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ.

To znamená zavržení politekonomie jako takové a vypracování adekvátní ekonomické teorie, podle které by šlo řídit. Následovalo by zjištění metrologické neprůkaznosti těch pojmů OBECNĚ, nikoliv jen pro socialismus, z čehož by zákonitě plynula otázka, k čemu je marxistická metoda vypracovávání nových znalostí dobrá, když ty defektní pojmy byly prezentovány v marxismu jako PRODUKT VĚDECKÉ APLIKACE METODOLOGIE POZNÁNÍ. Aplikace, jejíž výsledkem byl zmetek. Chápeš už konečně? Jakmile by se společnost vydala cestou odstranění toho rozporu, který podle Stalina nelze dále tolerovat, celý marxismus by se rozsypal jako domeček z karet, zbyl by jen název, i pokud by se to třeba jmenovalo i dále marxismus, nemělo by to s marxismem nic společného.

Divím se že ti uniká, že v podstatě celý úvod té Stalinovy práce je o nutnosti metrologické průkaznosti vědy a používaných kategorií (pojmů), jen jinými slovy. Spousta paralel s DVTR.

Přidat nový příspěvek