Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Sio | 18.04.2016

Tyhle pojmy, které myslíš, mají oporu v objektivní realitě kapitalismu a to dodnes. Stalin upozornil na to, že nemají oporu v objektivní realitě socialismu. Ale pozor, Stalin označil jen NĚKTERÉ pojmy, že nejsou vhodné pro řízení v socialismu. Předefinoval pro potřeby řízení socialismu například pojmy ZBOŽNÍ VÝROBA A HODNOTA. Jasně tam vysvětlil, v jakých mezích ty pojmy za socialismu platí a co přinese jejich využití. Jednoduše jen rozvinul marxismus pro potřeby socialismu. Stále to ale považoval za marxismus. V tom se marxismus liší od církevního katechismu. Tam se pojmy skutečně nemění po tisíciletí. A důsledkem je také zkostnatělost.
Použití nebo nepoužití pojmů ZBOŽNÍ VÝROBA a HODNOTA v podmínkách řízení socialistického hospodářství není nic jiného, než STRATEGICKÉ ŘÍDÍCÍ KONCEPTUÁLNÍ ROZHODNUTÍ. Je přece nad slunce jasné, že jinam se ubírá řízení, pokud zavedu nějaký komunismus ve výrobě a odmítnu chozrazčot a jinak, když budu řídit tak, abych splnil určité ekonomické parametry. Zároveň zdůraznil, že to není TOTÉŽ, co v kapitalistických výrobních vztazích.
Jasně ukazuje, že cílem není zisk, ale potřeby lidí. A v tom vidí zásadní rozdíl v používání hodnoty v kapitalismu a sociálismu. Všimni si, že nehoruje pro nějakou askezi a uskrovňování se v potřebách, neomezuje se v růstu. Cituji:
"Existuje základní ekonomický zákon socialismu? Ano, existuje. Jaké jsou podstatné rysy a požadavky tohoto zákona? Podstatné rysy a požadavky základního ekonomického zákona socialismu bylo by možno formulovat asi takto: zabezpečení maximálního uspokojování neustále rostoucích hmotných a kulturních
potřeb celé společnosti nepřetržitým růstem a zdokonalováním socialistické výroby na základě nejvyšší techniky.
Tedy: místo zabezpečení maximálních zisků - zabezpečení maximálního uspokojování hmotných a kulturních potřeb společnosti; místo vývoje výroby se zlomy od vzestupu ke krizi a od krize k vzestupu - nepřetržitý růst výroby; místo periodických zlomů ve vývoji techniky, doprovázených ničením výrobních
sil společnosti - nepřetržité zdokonalování výroby na základě nejvyšší techniky.
Říkají, prý základním ekonomickým zákonem socialismu je zákon plánovitého, proporcionálního rozvoje národního hospodářství. To je nesprávné. Plánovitý rozvoj národního hospodářství, a. tudíž i
plánování národního hospodářství, jež je více méně správným odrazem tohoto zákona, nemohou samy o sobě nic přinést, není-li známo, pro jaký úkol se uskutečňuje plánovitý rozvoj národního hospodářství, nebo je-li tento úkol nejasný. Zákon plánovitého rozvoje národního hospodářství může přinést žádoucí
výsledek jedině tehdy, je-li zde úkol, pro jehož uskutečnění se děje plánovitý rozvoj národního hospodářství. Tento úkol nemůže dát sám zákon plánovitého rozvoje národního hospodářství. Tím spíše jej nemůže dát plánování národního hospodářství. Tento úkol je obsažen v základním ekonomickém zákonu socialismu, v jeho požadavcích, jak byly výše uvedeny. I zákon plánovitého rozvoje národního hospodářství může působit v plném rozsahu jedině tehdy, opírá-li se o základní ekonomický zákon socialismu."

Přidat nový příspěvek